اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان

جدیدترین مطالب

نظرسنجی

سهولت راههای مشارکت

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
1
radio
[{"id":"1","title":"\u0639\u0627\u0644\u06cc \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628","votes":"5","type":"x","order":"1","pct":55.56,"resources":[]},{"id":"2","title":"\u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 \u0648 \u062a\u0627 \u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628","votes":"2","type":"x","order":"2","pct":22.22,"resources":[]},{"id":"3","title":"\u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062a\u0647\u0633\u06cc\u0644 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","votes":"2","type":"x","order":"3","pct":22.22,"resources":[]},{"id":"4","title":"\u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u0628\u0627\u0632\u0646\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0644\u06cc","votes":"0","type":"x","order":"4","pct":0,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

گیلان زیبای من

Ad Content Two